Sitemize hoş geldiniz. Welcome on board.

Sitemiz İtü Df Kariyer Kulübü üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Sitemizdeki yazılar içerik olarak denizcilik sektörü ve eğitimi, duyurularımız, etkinliklerimiz ve kendi makalelerimizden oluşmaktadır .Üst segmeler ile kulüp ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz ve sağ yanda bulunan "Paylaşımlar Arşivi" ile eski haberlere ulaşabilirsiniz.Ayrıca altta yer alan arama çubuğundan site içi arama yapabilirsiniz.Pruvanız neta, rüzgarınız kolayınıza olsun!..

itudfkariyerkulubu.com'da Ara

22 Aralık 2013 Pazar

1 OCAK 2013’DE YÜRÜRLÜĞE GİREN MARPOL ANNEX V İLE ÇÖP YÖNETİMİ PLANLAMASINDA OLAN DEĞİŞİKLİKLER

Gemi kaynaklı katı atıklar sebebiyle kirliliğin önlenmesi için kurallar, MARPOL’ün Annex-V’i içerisinde bulunmaktadır.

MARPOL ANNEX-V’E GENEL BAKIŞ
Gemi kaynaklı katı atıklar, deniz yaşamı için petrol ve kimyasallar kadar ölümcüldür. En büyük tehlike yıllarca yok olmayan plastiktir. Balıklar ve deniz memelileri plastikleri yiyecek zannedip yiyebilir veya plastik ağlar, halatlar, poşetler vs. içinde sıkışıp kalabilir.

Gemi kaynaklı katı atıklar, deniz yaşamı için petrol ve kimyasallar kadar ölümcüldür. En büyük tehlike yıllarca yok olmayan plastiktir. Balıklar ve deniz memelileri plastikleri yiyecek zannedip yiyebilir veya plastik ağlar, halatlar, poşetler vs. içinde sıkışıp kalabilir.

Sahillerdeki çöplerin çoğu tatilciler, karadaki balıkçılar ve şehirlerden kaynaklanmaktadır. Fakat bazı yerlerde çöplerin çoğunun, çöpleri limanda vermek yerine denize atmayı tercih eden gemiler kaynaklı olduğu bir gerçektir. Çok uzun yıllar boyunca insanlar okyanusların atılan her şeyi absorbe edebileceği düşünüldü. Bu düşünce çevre bilincinin artmasıyla birlikte değişti.

Birçok madde denizler tarafından yok edilebilir fakat bu süreç aylar veya yıllar alır. Aşağıdaki tablo bunu gösteriyor.

MARPOL Sözleşmesi’nin amacı gemiden denize atılan katı atıkların miktarını azaltmak ve bütünüyle önlemektir. 
Sözleşmenin Annex V’inde katı atık, geminin normal operasyonu esnasında üretilen ve periyodik olarak elden çıkarılması gereken taze balık hariç her tür yiyecek, geminin domestik ve operasyonel atıklarını içerir.

Annex V, plastiğin denizlerin herhangi bir yerine atılmasını tamamen yasaklar, kıyısal sulara ve “Özel Alanlar” a diğer katı atık çeşitlerinin atılmasını da çok ciddi şekilde sınırlar. Annex V ayrıca hükümetlere de liman ve terminallerde katı atık alımı için alım tesisi (reception facility) oluşturulmasını şart koşar.

Maddelerin denizlerde çözünebilmesi için geçmesi gereken süre
Kağıt bilet
2 – 4 hafta
Pamuk bez
1 – 5 ay
Halat
3 – 14 ay
Yün bez
1 yıl
Boyalı tahta
13 yıl
Teneke kutu
100 yıl
Alüminyum kutu
200 – 500 yıl
Plastik şişe
450 yıl

ANNEX V ALTINDA OLUŞTURULMUŞ “ÖZEL ALANLAR”
Ø  Akdeniz
Ø  Baltık Denizi
Ø  Karadeniz
Ø  Kızıl Deniz
Ø  Körfez Bölgesi
Ø  Kuzey Denizi
Ø  Geniş Karayip Bölgesi (Wider Carribean Region, yani Meksika Körfezi + Karayip Denizi)
Ø  Antartika alanı

ÇÖP YÖNETİM PLANLAMASINDA ANA DEĞİŞİKLİKLER

1)    Hayvan leşi (Animal carcasses), pişirme yağı (cooking oil), kargo kalıntısı (cargo residue) ve evsel atık (domestic waste) gibi yeni tanımlamalar Annex’e dahil edilmiştir.
2)    100 GRT ve üzeri, veya 15’den fazla kişi taşımak üzere sertifikalandırılmış tüm gemiler Çöp Yönetim Planı bulundurmak zorundalar (not; planın onaylı olması ile ilgili bir gereklilik yoktur.)
3)    Boyu 12 metre’den fazla olan gemilerde ve sabit veya yüzen platformlarda mürettebatı ve yolcuları MARPOL Annex V gereklilikleri konusunda bilgilendiren posterler gösterilmek zorundadır.
4)    400 GRT ve üzeri gemilerde ve tüm sabit veya yüzen platformlarda Annex V içinde belirtilen formatta Çöp Kayıt Defteri bulundurmak ve bunu doldurmak zorunludur.
5)    Sabit veya yüzer platformlardan, bunlara aborda gemilerden veya bunların 500 metre çevresini oluşturan alan içinde herhangi bir katı atığın denize boşaltılması yasaktır. Sabit ve yüzer platform karadan 12 mil açıktaysa ve atık parçalayıcı (comminuter) veya öğütücüden (grinder) geçirilmişse, 25 mm’lik elekten geçiyorsa yemek çöpü denize atılabilir.
6)    Geminin seyir halinde olduğu aşağıdaki durumların haricinde denize her tür çöp boşaltımı yasaktır;
Özel Alanlar dışında;
Ø  Yemek atıkları karadan 3 mil mesafeden daha uzakta, atık comminuter veya grinder’den geçirilmişse denize boşaltılabilir, böyle bir atığın 25 mm’lik elekten geçebiliyor olması gerekir. Atık parçalayıcı (comminuter) veya öğütücüden (grinder) geçirilmemişse karadan 12 milden daha uzakta denize boşaltım yapılabilir.
Ø  Deniz açısından “zararlı değil” şeklinde sınıflandırılmış maddeler içeren kargo atıkları karaya 12 milden uzak mesafede denize boşaltılabilir.
Ø  Kargo ambarı, güverte ve diğer yüzeylerin yıkama suları, içlerindeki temizlik maddeleri denize zarar vermeyen maddeler ise denize boşaltılabilirler.
Ø  Hayvan leşleri IMO kılavuzlarına uygun olarak karadan mümkün olduğunca uzak mesafede denize atılabilir.

Özel Alanlar içerisinde;
Ø Yemek atıkları karadan mümkün olduğunca uzakta, en yakın karaya veya buz kütlesine 12 milden daha uzak bir mesafede denize boşaltılabilir.
Ø Kargo atıkları denize aşağıdaki şekilde boşaltılabilir;

v Kargo ambarı, güverte ve diğer yüzeylerin yıkama suları, içlerindeki temizlik maddeleri denize zarar vermeyen maddeler ise,
v Kalkış limanı da, varış limanı da aynı özel alan içerisindeyse ve gemi bu iki liman arasında özel alan dışına çıkmayacaksa,
v Bu limanlarda yeterli alım tesisleri yok ise,
v Kargo atığı da içeren ambar yıkama suları, en yakın karadan veya buz kütlesinden mümkün olduğunca uzakta, en yakın karaya veya buz kütlesine 12 milden daha uzak bir mesafede denize boşaltılabilir.


Ø Kargo ambarı, güverte ve diğer yüzeylerin yıkama suları, içlerindeki temizlik maddeleri denize zarar vermeyen maddeler ise denize boşaltılabilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder